fbpx

Information Management in Plant Breeding (BMS Introduction)

11-12 ตุลาคม  2560

ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ปัจจุบันเครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ในการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ที่ดีตรงตามความต้องการ การจัดการข้อมูลที่ดีจะทำให้งานปรับปรุงพันธุ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ได้อย่างง่ายดาย เช่น เทคโนโลยีจีโนม ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่

Integrated Breeding Platform ได้พัฒนาเครื่องมือที่มีฟังก์ชันครอบคลุม ใช้งานง่าย และเหมาะกับการจัดการข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์พืช เรียกว่า Breeding Management System หรือ BMS เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ โดย BMS ได้รวมเครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ในแต่ละขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์พืช

Breeding View หรือ BV เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ภายในขั้นตอนเดียว

นอกจากการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติแล้ว ในงานอบรมจะมีการสาธิตการนำเทคโนโลยี Barcode และเครื่องมือในการเก็บข้อมูลอย่าง Digital Data Collector หรือ DIB ที่ทำงานได้สอดคล้องกับระบบจัดการข้อมูลโดยเฉพาะ Breeding Management System (BMS) เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลในแปลงแบบระบบดิจิทัล ที่จะช่วยให้นักปรับปรุงพันธ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดการอบรมในครั้งนี้ โดยจะมุ่งเน้นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการที่สำคัญในการใช้งาน BMS และ BV โดยคาดหวังว่าหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้จริง

 

เชิญรับชม วิดิโอ PLANT BREEDING SOLUTION ที่จะถูกถ่ายทอดผ่านงานอบรมครั้ง 

“We believe that the Breeding Management System (BMS) will enable you to achieve your goals of optimising quality, yield and timetomarket”

เหมาะสำหรับ

นักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant breeders)

 

ท่านจะได้รับ

การอบรมในครั้งมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยท่านจะได้รับ……

 1. การอบรมที่เข้มข้น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้จริง
 2. ฟรี ระบบปฏิบัติการ BMS ระยะเวลา 1 ปี
 3. Database ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหมดอายุ
 4. ประกาศนียบัตร (Global certificate)

 

จุดเด่น

Plant breeding, Data management, Field trial analysis, Breeding Management System

 

รายละเอียดคร่าว ๆ ของหัวข้อที่จัดการอบรม

 

ระยะเวลาลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเริ่มต้น 17,655 บาท*

จำนวนผู้เข้าร่วม

จำกัดแค่ 30 ที่นั่งเท่านั้น

 

ภาษา

ไทย

 

ผู้สอน

 1. ดร.โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว
 2. ดร.วิวาราช พรแก้ว
 3. Ms. Clarissa Pimentel
 4. คุณกาญจนา ปัญญาแวว

 

โรงแรมแนะนำ

 • KU HOME

     ที่อยู่ : KU HOME 50 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
    เบอร์โทรศัพท์ : (+66) 2 579 0010-5
    เว็บไซต์ : www.kuhome-kasetsart.com

 

 • โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

    ที่อยู่ : 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    เบอร์โทรศัพท์ : (+66) 2 558 7888
อีเมล์ :
 rsvn@ramagardenshotel.com
    เว็บไซต์ : www.kuhome-kasetsart.com

 

 • MARUAY GARDEN HOTEL

    ที่อยู่ : 1 ถนน พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    เบอร์โทรศัทพ์ : (+66) 2 561 0510-47
    อีเมล์: info@maruaygardenhotel.com
    เว็บไซต์ : www.maruaygardenhotel.com


 Register now! เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

*ค่าลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านจะได้รับหลังจากทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว