ติดต่อเรา

เรามี 4 สำนักงานหลักที่สามารถสนับสนุนคุณได้อย่างกว้างขว้างทั่วภูมิภาค

บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้องเลขที่ ไอเอ็นซี 1-311ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

02-564-7757

VSN International Co., Ltd

2 Amberside House Wood Lane Hemel Hempstead, HP2 4TP UK.

+44(0)1442 450230

+44(0)8701 215653

VSN China Co., Ltd

Room 3002,Yinfeng Building, Suzhou Street, Haidian District, Beijing.
地址: 北京海淀区苏州街银丰大厦3002室

+86 (0)10 6268 0244

+86 (0)10 6268 0244

Integrated Breeding Platform (IBP)

Apartado Postal 6-641
C. P. 06600, Mexico, D. F., MEXICO

+52 595 952-1900,
+52 555 804-2004

+52 55 5804-7558/ 7559