Campus licence

ซอฟต์แวร์สถิติสำหรับการเรียนการสอนสำหรับสถาบันศึกษา

แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

บริษัทไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ยินดีนำเสนอซอฟต์แวร์สถิติสำหรับการเรียนการสอน เพียงแค่ใช้ซอฟต์แวร์ของเราในการเรียนการสอนในอย่างน้อยหนึ่งรายวิชาของสถาบันศึกษา บุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันศึกษาก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเราได้แบบไม่จำกัด

ข้อเสนอของเรา

 • ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ที่สามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชัน แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 • เอกสารประกอบการสอนสำหรับอาจารย์
 • ใบประกาศนียบัตร (Global certificate) สำหรับนักศึกษา
 • Technical support
 • ราคาส่วนลดสำหรับสถาบันศึกษา

 

ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอน

 

เงื่อนไขในการตอบรับข้อเสนอ

 • อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษา ที่ประสงค์ใช้ซอฟต์แวร์สถิติในการเรียนการสอน

 

การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ ดีอย่างไร?

 • สามารถเข้าถึงคลังความรู้และตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านช่องทาง VSN knowledgebase
 • ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้เป็นที่ยอมรับในการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
 • ได้รับการอัพเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นตลอดอายุการใช้งาน
 • ใบประกาศนียบัตรที่มอบให้แก่ผู้สอบผ่านหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • ไร้ความกังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณนภา ที่

Tel: +66 (0) 2564 7757

Email: napha.sd@vsni.co.uk